Aké nádherné, veľkolepé a oslobodzujúce je vidieť, ako sa ľudia učia vzájomne si pomáhať. Nedá sa dostatočne zdôrazniť, ako veľmi je potrebné vypočuť si ľudí, brať ich vážne a pochopiť ich. Samotným jadrom všetkých psychoterapií je ten typ vzťahu, v ktorom sa človek môže vyrozprávať tak ako keby s dôverou všetko povedal svojej mame. Ak chceme mať jasný pohľad na seba, musíme sa vedieť otvoriť nami zvolenému priateľovi, alebo odborníkovi.

Manželské, párové a individuálne poradenstvo chápeme ako proces, pri ktorom klienti za pomoci poradcu hľadajú nový pohľad na riešené problémy.

PhDr. Jana Porubcová, PhD.